معرفی قناری برنی ، Berner , Bernede , Bernese

معرفی نژاد قناری : برنی Berner , Bernede , Bernese www.Canary98.ir اين قناري در شهر برن پايتخت سوئيس پا به عرصه وجود گذاشت. از مشتقات قناری رولر و تا حدي به قناري يوركشاير شبيه است . ولی تفاوت او در...