دسته: اخبار مرتبط با قناری

3

نمایشگاه قناری نظر آباد

نمایشگاه قناری نظر آباد www.Canary98.ir اولین نمایشگاه قناری نظرآباد (کرج) با حضوراساتید و پیشکسوتان این رشته دوم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد . آدرس : کرج ، نظر آباد ، بلوارمدرس ، میدان ورزش ، مجتمع پذیرایی بام مسئول برگزاری...