قناری کده | پرورش و نگهداری

تبلیغات

فروشگاه قناری کده
موضوعات

کانال رسمی قناری کده در تلگرام

کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد.

telegram-canary

سلام دوستان ، کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد . به منظور پیوستن به این کانال و دریافت آخرین مقالات ، عکس ها و مطالب مربوط به قناری لینک زیر را باز کنید و گزینه Join یا عضویت را انتخاب کنید .

ورود به کانال رسمی قناری کده در تلگرام

 

نکته : برای عضویت در کانال های تلگرام باید آخرین ورژن از این نرم افزار را در اختیار داشته باشید . در ضمن قناری کده به غیر از این کانال در تلگرام و گروه فیسبوک در هیچ یک از شبکه های ارتباطی گروه دیگری ندارد.

اگردر این زمینه با مشکلی برخوردید میتوانید از طریق شماره زیر در تلگرام با من در ارتباط باشید : لطفا برای مشکلات قناری ها زیر مطالب سایت نظر ارسال کنید و از تماس گرفتن خود داری کنید. ممنون

09300098311 نوید احمدی

  آدرس لینک جهت کپی و اشتراگ گزاری با دوستانتان :

https://telegram.me/canary98

منتظر شما عزیزان هستیم…

قناری کده

چگونه قناری هایمان را به لک (پر ریزی) ببریم

چگونه قناری هایمان را به لک (پر ریزی) ببریم ؟ اصول لک بردن قناری

www.Canary98.ir

لک بردن قناری قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

ﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮاﻣﻲ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﺑﺮاﻳﺷﺎﻥ ﺩاﺭﻡ.

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﻭﻧﺪ ﻟﻚ وﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﺗﻔﻛﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻚ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺿﺮﺏ اﻟﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺭا ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪﻱ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺩاﺭﺩ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ اﻱ ﻛﻪ اﺯ ﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺭا ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻜﻨﻨﺪ ؟ اﺻﻮﻻً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺩﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻳﻨﺮا ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ. ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ و آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ و ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﺩ ؟ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺯﻳﺮا ﺑﺮاﻱ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪي اﺣﺘﻳﺎﺝ ﺩاﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺑﺒﺮﻳﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﺪﺕاﺵ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺑﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩاﺭﻳﻢ. اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ پرورش ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭا ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ 15 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺴﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺜﻼ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ. ﻳﻌﻨﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.

لک بردن قناری قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﺣﺪ ﻳﻚ ﭼﺮاﻍ ﺷﺐ, ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺁﺏ و ﺩاﻥ ﺭا ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ و ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻫﺴﺘﻢ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﭘﻨﺠﺮﻫﺎ و ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯاﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭘﺲ,ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩاﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻐﺬﻳﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺷﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺧﻮﺏ و ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻌﻴﻔﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ و اﺳﺘﺮﺳﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ. ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ “ﭘﺮﻭﮊﻩ” ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﺶ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ اﺳﺖ.

اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

نویسنده : حمید ضیا

قناری کده نظر شما دوست عزیز در مورد این مطلب چیست ؟

در قسمت نظرات (پایین صفحه) نظر خودتون رو بنویسید.

اگر انتقاد یا پیشنهاد و نقطه نظری هم دارید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. با تشکر

نویسنده: نوید احمدی
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
بازدید: 14667
14 دیدگاه
محسن گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

بسیار عالی

سروش گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

باسلام و خسته نباشید وتشکر فراوان
ببخشید من ندونستم در کدوم بخش سوالم رو بپرسم چون در مورد مستی قناری سوال داشتم.
خواستم بپرسم من یه قناری سوپر دارم که ۱ ماهه از تولک دراومده و بسیار مست آواز میخونه و الان فصل جفت اندازی نیست به نظرتون این نر تا فصل جفت اندازی خراب نمیشه یا به نظرتون راهی برای کم کردن مستی اون هست.
ممنون

حسین گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

سلام جناب احمدی واقعا سایت خوب وآموزنده ای دارید عاشق این سایت هستم فقط بخاطراین که تبلیغات بیخود وجودندارد همش آموزنده است ببخشید سایتهای دیگه شده دکان بازار ممنون ازسایت خوب وآموزنده اتان

قیمت دوربین مداربسته گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

ممنون از سایت خوبی که دارید

امیر نادری گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

ممنونم از اطلاعات مفیدتون

علیرضا گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سایت خوب و اموزنده ای دارید
با سپاس فراوان

سجاد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام . قناری من سه هفتس خوندنش خیلی کم شده و حدودا یه هفتس که پراش میریزه . از طرفی پشتش بالا اومده . تو فصل اذر تو لک رفتن غیر طبیعیه . جفتش الان آمادست نمیدونم بندازمشون کنار هم یا نه . اگه راهنماییم کنیید ممنون میشم .

لیزر رفع مو زائد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام و تشکر فراوان از سایت عالیتون. موفق باشید.

Thumb up 0 Thumb down 0

صمیمانه از مطالب خوب سایتتون تشکر میکنم

فرشید گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام خسته نباشین من قناریام تخم گذاشتن و متاسفانه جاشونو عوض کردم رو تخم ننشست بعد لانه رو برداشتم قناریا رو جدا نکردم الان ماده دوباره آماده تخم گذاریه اما نره انگار داره میره تو لک یکم پرهای سرش ریخته ولی خیلی کم ماده میشنه که نره جفت گیری کنه ولی نره فقط نگاش میکنه بنظرتون جداشون کنم یانه نوع قناریامم کولومبوس فنسی پرتقالی هستند؟

مجید کریمی ازیزد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

باسلام قنلری ماده دارم تاجوجش پانزده روزش میشه دوباره تخم میزاره حدود چهار بار تخم گذاشته چه کارش کنم بره تو لک اخر تا دو یا سه بار بیشتر نباید تخم کنه

مجید کریمی ازیزد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

باتشکر از رهنمایهای خوبتون

امير علي گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام من قناريم تو ي جايي هستش كه از همه طرف نور خورشيد ميتابه و مكانشم خيلي خنكه و قناري تو لك نميره وبيستو چارساعت ميخونه بايد چكار كنم كه بره تو تلك

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: 14 دیدگاه)

فروشگاه قناری کده راه اندازی شد

افتتاح فروشگاه قناری کده

www.shop.canary98.ir

لوازم قناری فروشگاه لوازم قناری کده فروشگاه لوازم قناری فروشگاه قناری کده فروش لوازم قناری کده فروش لوازم قناری فروش قفس قناری افتتاح فروشگاه قناری درود دوستان و همراهان عزیز همان طور که قول داده بودیم فروشگاه قناری کده راه اندازی شد. ✅ فروشگاه هر روز کامل تر خواهند شد و با محصولات متنوع سعی در راضی نگه داشتن شما کاربران گرامی داریم. با عضویت در کانال فروشگاه هم میتوانید از تخفیف ها و محصولات جدید با خبر شوید :

https://t.me/joinchat/AAAAAEC-NfNPiOLpcdUUcg

https://telegram.me/canarybazar

آدرس فروشگاه قناری کده :

www.shop.canary98.ir

از تولید کننده های عزیز هم دعوت می شود که محصولات خود را از طریق شماره زیر به ما معرفی کنند تا در صورت توافق در فروشگاه به عرضه کاربران قرار گیرد. 09300098311 سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی قناری کده
تبلیغات
شبکه های اجتماعی