معرفی و استاندارد قناری جیبر Gibber ITALICUS

معرفی و استاندارد قناری جیبر Gibber ITALICUS 

www.Canary98.ir

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

معرفی کوتاه :

این نژاد که در کشورهای اروپایی به نام ( Gibber italicus ) معروف است دارای صفات ظاهری کاملاٌ متفاوت نسبت به سایر نژادهاست .

طول بدن این قناری بین ۱۴ تا ۱۵ سانتی متر هست…..

هنگام ایستادن روی میله شبیه عدد ۷ لاتین می ایستد…..

دم و پشت پرنده با میله زاویه ۹۰ درجه دارند و در یک امتداد هستند……

پنجه ها مانند عقاب روی میله قرار میدهد و از هم باز میگذارد……..

تکثیر آن ها تقریبا مشکله و والدین خوبی نیستند و برای تخم ها باید از قناری پرستار (رسمی معمولی) استفاده شود …….

این قناری بخاطر شکل و فرم خاص بدنش طرفداران زیادی در ایران دارد و رقیب سرسختی برای رسمی بلند یا کشیده بلند محسوب میشود……

خصوصیات یک جیبر خوب عبارت اند از:

۱- سر کوچک

۲ قد بلند

۳ بدن کشیده

۴ پرصاف

۵ گردن کشیده و پاهای بلند و لخت

۶ حالت و استیل خاص ایستادن روی میله .

استاندارد قناری جیبر :

امتیاز بندی :

وضعیت و فرم کلی بدن : 15 امتیاز

سر و گردن : 15 امتیاز

پاها : 10 امتیاز

فر پشت ( کول ) : 10 امتیاز

فر سینه : 10 امتیاز

فر پهلو ( زیر بغل ) : 10 امتیاز

اندازه : 10 امتیاز

بال ها : 5 امتیاز

دم : 5 امتیاز

پر : 5 امتیاز

شرایط و وضعیت عمومی : 5 امتیاز

جمع امتیازات : 100 امتیاز

توضیحات استاندارد :

وضعیت و فرم کلی بدن : 15 امتیاز

مانند عدد 7 لاتین

زاویه سر و گردن با بدن 90 درجه میباشد و سر و گردن پایین تر از شانه ها قرار میگیرند .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

سر و گردن : 15 امتیاز

سر : کوچک ، باریک ، مار مانند با پر های صاف است

گردن : بلند ، دارای پر صاف ، افقی رو به جلو که دارای خمیدگی اندکی نیز میباشد .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

پاها : 10 امتیاز

بلند و قوی ، عمود بر نی و با زاویه اندکی به سمت عقب ، قسمت جلوی ران ها لخت میباشد

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

فر پشت ( کول ) : 10 امتیاز

کوچک ، متقارن ، چسبیده به شانه ها و به خوبی بالای آن ها قرار گرفته است.

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

فر سینه : 10 امتیاز

به دو فر متقارن کوچک به شکل علامت کاما (،) محدود شده که بدون برخورد به مرکز سینه خم شده اند ، قسمت بالای استخوان سینه ( جناغ ) لخت نمایان میشود .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

فر پهلو ( زیر بغل ) : 10 امتیاز

کوچک ، کوتاه و متقارن رو به بیرون بدون تماس با پشت به سمت بال ها خم شده اند .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

اندازه : 10 امتیاز 

14 الی 15 سانتی متر

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

بال ها : 5 امتیاز

بلند ، متصل به بدن و بدون برخورد ( عدم حالت ضربدری ) می باشد .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

دم : 5 امتیاز

متناسب با اندازه کلی بدن ، باریک ، در امتداد یک خط مستقیم با پشت و بدون برخورد با نی می باشد .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

پر : 5 امتیاز

منظم متراکم و چسبان در تمام قسمت هایی که دارای پر صاف هستند و کم پشت در تمام قسمت هایی که دارای پر فری هستند .

ناحیه شکم دارای پر صاف است.

شرایط و وضعیت عمومی : 5 امتیاز

پاکیزه و سالم ، استفاده از قفس مناسب

رنگ : همه رنگ ها مجاز هستند.

قفس نمایش مدل تونل که شامل دو عدد نی با قطر 12 میلیمتر ، یکی بالا و یکی پایین است .

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

قیمت قناری جیبر قیمت جیبر اصل قناری جیور قناری جیبر اصل قناری جیبر Gibber قناری جیبر قناری فروش جیبر اصل عکس قناری عکس جیبر اصل شناخت قناری جیبر اصل شناخت جیبر اصلی خرید جیبر اصل جیبر اصل جیبر Gibber تشخیص جیبر اصل استاندارد قناری جیبر ایتالیایی استاندارد قناری جیبر Standard Gibber canary

قیمت جیبر : قیمت قناری در ایران بسته به پرورش دهنده متفاوت و قیمت آن دست خود پرورش دهنده است . اما قیمت تقریبی قناری جیبر از جفتی یک میلیون به بالا می باشد.

با تشکر از توجه شما

منبع : قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

38 دیدگاه‌

 1. محمد گفت:

  واقعا که خیلی قناریه زشتیه

 2. ناشناس گفت:

  متشکریم از اقای نوید احمدی بابت راهنماییهای خوبتون

 3. آرش گفت:

  سلام محمد رضا جان داداشی من یه جفت جیبر اورجینال دارم اگر خواستی بهم خبر بده ۰۹۰۳۰۲۸۵۹۷۰

 4. ناشناس گفت:

  سلام خسته نباشید ایا شما جیبر اصل فروسی دارید .

 5. چکاوک گفت:

  , باسلام خدمت شمابزگوا ان ماپاسخ سوالات راازکدام قسمت بگی یم راهنمایی کنیدممنون میشم

 6. حسين زارعي گفت:

  باسلام وتشكر
  لطفا درمورد تشخيص سن قناري هم راهنمايي بفرماييد قناري پير وجوان چطور تشخيص داده ميشه ؟؟ ممنونم

 7. حسين زارعي گفت:

  باعرض سلام وارادت
  مطالب بسيار اموزنده بود اميدوارم بيشتر بشود باتشكر والسلام

 8. حسين زارعي گفت:

  باسلام وعرض ارادت
  مطالب مفيد واموزنده بود اميدوارم اطلاعات بيشتري دراختيار بگذاريد تامورد استفاده قرار گيرد والسلام باتشكر فراوان

 9. سعیدرضا گفت:

  سلام باتشکروسپاس از اطلاعات اعلام شده امیدوارم دراین راه موفق باشید وما تازه کارها را هدایت کنید

 10. ناشناس گفت:

  ممنون استفاده کردیم لطف کنید در مورد سن پرنده و تشخیص ان توضیح بدید

 11. علی گفت:

  سلام خسته نباشید من ۲ جفت قناری دارم که یک جفت انهابعداز۱۵ روز تخم پوک بودواون جفت دیگه هم تخم رو سیاه میکنه وجوجه اماده در اومدن هست ولی تخم سیاه شده جوجه نمیشه.لطفا راهنماییم کنید

  • ناشناس گفت:

   سلام
   تخم مرغ رو باهویچ وارد سوخاری مخلوط کن و بهشون بده کاهو هم حتما باید بخورن هرروز استفاده شود

 12. kazem گفت:

  سلام .درسته که میگن جیبر کم میخونه؟من ی جیبر دارم قرص میخونه اما روزی نیم ساعت.پسشم خیلی بالاس.بنظرتون امادس؟ممنون میشم جواب بدید.سردرگمم

 13. ناشناس گفت:

  سلام از این جیورها کسی داره ممنون میشم اطلاع بدی

  • ناشناس گفت:

   با سلام خدمت دوستان عزیز قناری نژاد جیبر دارم اصل ونژاد خالص جفتی یک میلیون وپانصد به شرط کارشناسی میدم

 14. مهدی گفت:

  سلام.قناری جیبر دارم هرکاری میکنم ماده اماده نمیشه.لطفا ممکنه یک عکس از علامت ورم روده بگذارید.باتشکر از زحمات جنابعالی ودست اندر کاران

 15. مهدی گفت:

  س. ماده جیبرمن وقتی روی کفه قفس به دمش تکیه میکنه مثل کانگارو.نره مستی میکنه زیرشکمه هر دوتا مثل هم

 16. مهدی گفت:

  سلام.قناری جیبر دارم هرکاری میکنم ماده اماده نمیشه.لطفا ممکنه یک عکس از علامت ورم روده بگذارید

 17. محمدجواد گفت:

  سلام. قیمت یک جفت قناری جیبر چنده ؟ باتشکر

 18. امید گفت:

  میخواستم بپرسم بهترین دما برای جیبیر چند درجه است؟

 19. فرزاد گفت:

  سلام خدمت اقایه احمدی خیلی ممنون از سایت پر ترفدارتون میخاستم ببینم جفت کردن جیبر مثل همه قناریهاست یا فرق میکنه

 20. محمدرضا گفت:

  سلام
  ممنون از سایت پربارتون
  من قصد دارم یه قناری جیبر بگیرم نمیدونم کار درستیه یا نه چون میگن جوجه گیری ازش سخته
  یه جوجه ماده جیبر که به گفته فروشنده جیبر کامل بود دیدم که میگفت دوروبر۴۵۰
  حالا به نظر شما
  ۱- وارد این عرصه بشم
  ۲-پاهای این جیبری که دیدم کمی خم بود وسیخ روی میله نبودآیا چون جوجه هست اینطوریه یا جیبر از همون جوجگی باید پاهاش۹۰درجه روی میله باشه
  ۳-اگه با یکسرکه یکیش دارم جفت کنم جوجه هاش چطوری میشن یعنی ممکنه جیبر کامل بدن
  ممنون

  • سلام ، خودتون با تصاویر بالا مو به مو مقایسه کنید . جوجه تخم مرغ خور شاید کمی روی استیل ضعف داشته باشند . اما بیخیال قناری یکسر جیبر بشید که یه گام رو به عقبه. جوجه گرفتن از جیبر احتیاج به قناری پرستار داره که تخم های جیبر رو زیرش بزارید و جوجه ها رو بزرگ کنه

   • محمدرضا گفت:

    سلام عذر میخوامبه چه شکل قناری پرستار برا نگهداری تخم بیاریم مگه جفت قناری ماده تخم قناری دیگه رو برمیداره؟

 21. عبدالله گفت:

  سلام،خوب بوداستفاده کردیم ممنون

 22. mmammad گفت:

  ممنون

 23. سهراب گفت:

  بسیار عالی بود ، ممنون نوید خان

  • خواهش میکنم دوست عزیز

   • محمدرضا گفت:

    نویدجان میفرمایید قناری پرستار باید تخم جیبر رو نگهداری کنه یعنی درکنار جفت جیبر باید یه جفت قناری پرستار باشه که تخمهارو بذاریم زیرش؟؟یااینکه ماده پرستار ونر جیبر باشه؟ و اگر تخم جفت جیبر رو بذاریم زیر پرستار برمیداره؟؟

 1. 3 دسامبر , 2014

  […] با حداکثر طول بدن ۱۵ سانتی متر ( تقریبا هم اندازه قناری جیبر ) می باشد […]

 2. 16 دسامبر , 2015

  […] معرفی و استاندارد قناری جیبر Gibber ITALICUS  […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.