استاندارد قناری رسمی بلند ایرانی Persian Rasmi boland

استاندارد قناری رسمی بلند ایرانی Persian Rasmi boland canary

www.Canary98.ir

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان قناری کده

امروز قصد معرفی و نمایش استاندارد قناری رسمی بلند ایرانی را داریم ، امیدواریم که مورد عنایت شما دوستان عزیز قرار بگیرد .

مقدمه :

همان طور که می دانید بحث روی قناری رسمی بلند بسیار است زیرا مبالغ بسیاری برای این قناری رد و بدل میشود ، از همین رو برخی پرورش دهندگان سعی بر استاندارد نشان دادن قناری های داخل سالن پرورش خویش هستند . حال آن که شاید آن قناری به اصطلاح استاندارد عیوب بسیاری داشته باشد و قیمت گزافی را یدک بکشد. چندی پیش یکی از اساتید به نام کشور که هم قیمت های قناری های سالنش چند ده میلیونی بود و هم به گرانی قناری اعتراض داشت میگفت :

“واقعاً قناری های درجه یک ما هم این قیمت ها نمی ارزد ، برای مثال مشتری آن هفته از من قناری خریده است 100 میلیون تومان ، هم من میدانم هم خودش که این قناری این قیمت نمی ارزد اما وقتی قناری را میبیند یک لحظه خون به مغزش نمیرسد و چنین مبلغی را پرداخت میکند ، چون هیچ عقل سلیمی این همه پول برای پرنده ضعیفی چون قناری پرداخت نمیکند “

البته جای شکرش باقی است که اساتید کشورمون متفق القول به این چنین قیمت گزاری ها اعتراض دارند ، هر چند فقط “زبانی” اما علاقه دارند این قیمت های نا معقول شکسته شوند . این مطلب هم سعی دارد به این موضوع به وسیله شناساندن قناری رسمی بلند استاندارد کمک میکند .

استاندارد قناری رسمی بلند :

امتیاز بندی :

تناسب و حالت ایستادن : 20 امتیاز

بدن : 15 امتیاز

اندازه : 15 امتیاز

دم : 15 امتیاز

پر : 10 امتیاز

بال ها : 10 امتیاز

پا ها : 5 امتیاز

سر و گردن : 5 امتیاز

وضعیت : 5 امتیاز

توضیحات استاندارد قناری رسمی بلند :

تناسب و حالت ایستادن : 20 امتیاز

تناسب : تمامی اجزا بدن باید متناسب با همدیگر باشند ، سر و گردن و تنه میبایست باریک و ظریف باشند ، دم و بدن  نیز باید تناسب داشته باشند به گونه ای که دم مقداری از بدن بلند تر باشد.
حالت ایستادن : باید راست و با زاویه 60 درجه  نسبت به چوب نشیمن گاه باشد.

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

طراح : ( نا مشخص)

بدن : 15 امتیاز

بدن می بایست ظریف ، باریک ، کشیده و حالت استوانه ای داشته باشد .

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

اندازه : 15 امتیاز

حداقل 20 سانتی متر

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

دم : 15 امتیاز

دم باید بسیار بلند ، پهن و  در انتها حالت چنگالی به خود بگیرد . طول دم هم باید از طول تنه بیشتر باشد .

( اگر یک یا دو پر از کناره ها بلند تر از سایر دم ها بود آن دم ها محسابه نخواهند شد و فقط دم های کوتاه تر را مد نظر میگیرند)

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

پر : 10 امتیاز

پر ها باید کوتاه ، نرم ، پر پشت و جذب (چسبیده به بدن) باشند ،

وجود پر های موج دار ، فر و به هم ریخته در کل بدن مورد قبول نیست.

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

بال ها : 10 امتیاز

بال ها باید چسبیده به بدن و بسیار بلند باشد به نحوی که ابتدای دم ( بیخ دم ) را کامل بپوشاند . بدون حالت ضربدری

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

پا ها : 5 امتیاز

پاها باید بلند و کمی خمیده ( در قسمت زانو ) باشند . ران ها باید کاملا قابل رویت و دارای پوشش پر باشند .

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

سر و گردن : 5 امتیاز

سر باید کوچک و بیضی شکل باشد . ابرو به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد. (پر های بالای چشم حالت ابرو و به روی چشم نیامده باشند)
اندازه گردن متوسط ، باریک و کاملا سر را از بدن جدا کند.
نوک : مخروطی و متناسب با سر

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

وضعیت : 5 امتیاز

پاکیزه ، سالم و سر حال  ، استفاده از قفس مناسب

قفس نمایش مدل تونل که شامل دو عدد نی با قطر 12 میلیمتر ، یکی بالا و یکی پایین است .

رنگ : همه رنگ ها مجاز است .

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

جمع امتیازات : 100 امتیاز 

و در انتها چند عکس دیگر از قناری رسمی بلند :

قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland قناری کشیده بلند قناری رسمی بلند خالص قناری رسمی بلند ایرانی قناری رسمی بلند اصل قناری رسمی بلند قناری عکس های قناری رسمی بلند شناخت قناری رسمی بلند خالص بهترین قناری رسمی بلند استاندارد قناری رسمی بلند standard قناری رسمی بلند Standard persian rasmi boland canary Persian rasmi boland canary Persian rasmi boland

دوستان سعی کنید به مطالب بالا دقت کنید تا خرید بهتری داشته باشید ، در هنگام خرید نیز کاملا به مسایل بالا دقت داشته باشید و مقایسه انجام دهید .
و به این نکته هم همیشه توجه کنید که هیچ فروشنده ای ( بزرگ و کوچک ) نمی گوید ماست من ترش است !

 و در آخر جا داره از کمک ها و حمایت های دوستان خوبم در ارایه این مطلب تشکر کنم :

جناب آقای محمد تاجیک ، جناب آقای حمید ضیا ، جناب آقای علیرضا طاهریان ، جناب آقای علی رضایی ، جناب آقای مصطفی رسولی ، جناب آقای کوروش پارسا ، جناب آقای مجید علی اکبری ، جناب آقای اعتماد رستم پور ، جناب آقای خسرو فرسیابی و  تمامی همراهان من در قناری کده 

منبع : قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

51 دیدگاه‌

 1. محمد حسین گفت:

  سلام قیمت دستگاه جوجه کشی چند هست

 2. علی گفت:

  سلام قیمت دستگاه جوجه کشی چند هست.لطفا

 3. ناشناس گفت:

  دمت گرم

 4. حيدري گفت:

  سلام و احترامات به تمام دوستان
  چگونه چوچه قناري راكه ميخريم بدانيم نر است يا ماده ؟

 5. محمد گفت:

  با سلام دوست عزیز من اطلاعاتی از قناری ندارم چند وقت پیش بر حسب اتفاق ار صدای این پرنده خوشم اومد ودو عدد جوجه خریدم اگه ممکن هست مرا از تهیه غذای این پرنده راهنمایی کنید یعنی در طول هفته چی بدم در ضمن دو پرنده من جوجه هستن با تشکر از جنابعالی موفق باشید

 6. سلام سال نو مبارک. نوشته هاوعکس های شما همیشه جالب وموردتوجه همه می باشد لذا خواهشندام درمورد تغذیه قناری رسمی بلندتوضیحاتی بدهیدچون نظرات مختلفی شنیده ایم لطفأیک رژیم غذائی صحیح بفرمائد با تشکرازمحبت شما

 7. حسین گفت:

  با عرض سلام خسته نباشید
  من یک قناری نر و ماده دارم نرم خیلی مست بود و خیلی آواز میشوند بعد از مدتی آنها را جفت کردم و سری با هم جفت خوردن اما الان نرم هیچ تحرکی نداره ولی قناری ماده تحرک زیادی داره اما نرم تحرک زیادی نداره لطفا به سوالم جواب بدهید.

 8. امیر گفت:

  با سلام و عرض ادب من تازه وارد هستم و به قناری علاقه زیادی دارم در جایی خوندم که اگه تازه واردا بخوان قناری بخرن بهتر که از قناری رسمی شروع کنن میخواستم بدونم قیمت یه جفت جوجه خوب رسمی چنده و چه مشخصاتی باید داشته باشه

 9. عسکری گفت:

  درود به شما عزیزان و بزرگان
  بنده بر حسب اتفاق به قناری علاقمند شدم در پی یادگیری قبل از اقدام به خرید در یکی از پرنده فروشیها به یک قناری رسمی برخوردم که با صدای خیلی بلند آواز میخونه در حدی که مجبور شدم گوشهام رو بگیرم
  ولی متاسفانه و به قول فروشنده پای قناری شکسته که در ظاهر اصلا مشخص نیست و قناری خیلی سر حال روی نی می ایسته و تود قفسش حرکت میکنه
  سوال من اینجاست که این شکستگی و ترمیم میتونه مانع از جفتگیری بشه یا خیر ؟ و آیا شما خرید این قناری رو برای اولین تجربه مجاز میدونید؟

 10. محسن گفت:

  نکته دیگه اینه که حتما بهتر از من می دونید که استاندارد یعنی حداقل ها. به عبارت دیگه مشخصات حداقلی برای محصولی توسط مرجعی تعریف میشه و محصولی که دارای این مسخصات باشه حائز شرایط برای قرار گرفتن در اون دسته شناخته میشه و مجوز تولید و عرضه رو پیدا میکنه. پس این مشخصات کف هستن نه سقف! یعنی ممکنه محصولی تولید بشه که به لحاظ کیفی نسبت به استانداردها یا همون مشخصات تعریف شده، در خد بالاتری قرار بگیره. از طرف دیگه با استاندارد نمیشه ارزیابی کیفی کرد و امتیاز داد. با این حساب اگر مشخصاتی که شما زحمت کشیدید و تهیه کردید رو به عنوان مرجع قرار بدیم. قناری که دارای این مشخصات باشه تازه به عنوان رسمی بلند به رسمیت شناخته میشه و در طبقه رسمی بلند قرار می گیره. بعد از اون هست که برای رقابت و در مسابقات با معیارهایی باید پرنده های که قبلا طبقه بندی شدن و به طور مشخص در طبقه رسمی بلند قرار گرفتن، ارزیابی بشن و امتیاز داده بشه و بالاترین امتیاز به عنوان برنده انتخاب بشه. به اعتقاد من و بر اساس آشنایی حقیر با ادبیات موضوعی مرتبط با ارزیابی عملکرد سازمانی، جمع بین امتیاز و استاندارد منطقی نیست. جسارت بنده رو می بخشید اما در حوزه تعریف استاندارها، اگر محصولی حتی یکی از مشخصات رو نداشته باشه یا در بازه ای که تعریف شده قرار نگیره اساسا در طبقه بندی مورد قبول قرار نمی گیره که بخواد مورد ارزیابی و امتیازدهی واقع بشه.

 11. محسن گفت:

  سلام و خدا قوت. ظاهرا این قیمت های نجومی مورد انتقاد شما هم هست. با یه جستجوی ساده به راحتی میشه فهمید که در اروپا و آمریکا قیمت گرانقیمت ترین قناری ها از حدود ۵۰۰ دلار تجاوز نمیکنه. دوستی که مطلع بود می گفت قناری لارگوت شامپون ۲۰۱۵ حدود ۳۷۰۰ یورو معادل حدود ۱۵ ملیون تومان فروخته شده. تو هیچ کجای دنیا برای قناری کسی ۳۰ هزار دلار! پول نمیده. تازه نژاد لارگوت نژادی هست که ثبت شده و براش مسابقه گذاشته میشه. نه نژادی که هنوز سر مشخصاتش دعواست و هیچ مرجع معتبری به رسمیت نشناخته. خط خونی پایداری نداره و معلوم نیست از یه جفت حتی اگر همه مشخصات رو هم داشته باشند باز هم جوجه های به کیفیت والدین باشند. برخلاف ادعای دوستان که اظهار می کنن عشق بازی هست، با این شرایط بیشتر با عرض معذرت به قماربازی شباهت پیدا می کنه.

 12. مجید گفت:

  خسته نباشید . عالی بود مطالب جامع و کاملی بود و امیدوارم روزی برسد که قیمت این پرنده زیبا و با ارزش منصفانه و بجا تعیین شود تا همگان بتوانند تهیه کنند . باتشکر

 13. امید گفت:

  بسیار عالی

 14. میثم گفت:

  با عرض سلام ببخشیدچه موقع برای جوجه کشی مناسب برای قناری خانگی’

 15. سلام خیلی ممنون از راهنمایی شما عزیز بزرگوار

 16. سلام با عرض ادب و خسته نباشید،میخواستم بپرسم من یه قناری دارم ولی اسم ونژادشو نمیدونم چطور میتونم بفهمم،یا عکسشو بفرستم و شما راهنماییم کنید،ممنون

 17. علی کرمانی نژاد گفت:

  با سلام خدمت دوستان و نوید جان و باقی همکاران و عاشقان رسمی بلند ایرانی

  برای به اسبات جهانی رساندن این نژاد وداشتن کلوپ قوی و کانال موفق

 18. مهدی. رجبی گفت:

  اقایون در مقابل بزرگواری تون برای بازتاب دانش تون ،،سر تعظیم فرود میارم،مخلصیم
  اقا میشه راجب برقرای رابطه احساسی بین فرد و قناری در قفس هم ،مطالبی رو ذکر کنید،
  اصلا چنین چیزی سابقه داره،
  من مهدی کله پز هستم از شهریار ،،،تشکر میکنم

 19. مهدی. رجبی گفت:

  از شهریار خدمتم. مهدی رجبی ام ، متخلص ب ،،،، حاج مهدی کله پز. ،،،از همه دوستان زحمتکش این مجموعه تشکر میکنم ،،بنده با عشق وعلاقه ،،بشکلی ک روی تمامی قناری هام اسم گذاری کردم،واغلب باهاشون صحبت میکنم ،و عجیب اینکه با زبان حرکتی ،ب حرفام واکنش نشون میدن،در بحث جوجه کشی از آماتور ها هم ضعیفتر عمل کردم ،وهیچ ادعایی ندارم ،معیار شناختی ام از این پرنده. سلامتی ،شادابی ،و وضعیت مناسب جسمی ومهمتر شیوه خوندن و دهن اومدن اونهاست ،بدون اهمیت ب رنگ قناری. هدفم از این پست،خودستایی نیستش، فقط خواستم در مقابل اینهمه شعور و فهم وپشتکارتون در نگهداری و بازتاب تمام دانش تون ،،،سر تعطیم فرود بیارم ،،، آقایون مهدی کله پز از همه تون تشکر میکنه،،فدای وجودتون

 20. امير گفت:

  سلام آقا نويد و ممنون بابت اطلاع رساني شما.من يك قناري رسمي بلند دارم كه تمام مشخصات بالارو داره ولي گردنش يكم خيلي كم كشيده تر است و شك دارم ممكنه نژاد جيبر داشته باشه.ميخواستم بدونم آيا ممكنه جوجه جيبر و رسمي هم رسمي بلند بشه و چطوري ميتونم عكسشو واسه نظر اساتيد بفرستم تا معايبشو بگن ؟
  با تشكر

 21. صادق گفت:

  سلام متشكريم از زحمات شما ولي اين بدانيد كه عشق فقط پول نيست واين عشق رابايد در اخيتار ديگران گذشت اين قيمتهارو پايين تر بگيرن تا همه بتوانن از اين عشق استفاده كرد متفكرين زيادي هستن ولي افسوس توان وخريد اينگونه قناريهارو ندارن يكيشون من

 22. فرید گفت:

  با تشکر از اگاهی های جناب عالی.
  در مورد قناری سوپر هم اگه میشه توضیح بدید.

 23. ساسان گفت:

  سلام خدمت اقا نويد و عزيزان
  من يه سوالي داشتم در مورد رسمي بلند و يا كشيده بلند
  واقعيت اينه كه بنده فقط قناري هاي رسمي و سوپر نگهداري كردم و حالا تصميم گرفتم كه كشيده بلند يا رسمي بلند نگهداري كنم
  و در مورد تكثير اين نژاد اطلاعات ميخواستم
  ايا در تكثير اين نژاد حتما بايد دم قناري نر كوتاه بشه؟
  يا كلا مثل نژادهاي معمولي ميشه اين كارو كرد
  در مورد تكثير و تو لكي و تغذيه اين نژاد ميخواستم يه توضيح مفيد بدين
  چون داخل سايتها من جواب سوالاتم رو پيدا نكردم
  زياد حرف زدن شرمنده شدم يا علي

  • سلام ، برای تخم ها و جوجه ها از قناری پرستار استفاده میکنند . برخی از دوستان دم قناری ماده رو کوتاه میکنند
   در مورد تکثیر و تو لکی هم زیاد تفاوتی نداره اما مکمل ها و ویتامین های مورد نیازش رو باید تهیه کنید

 24. مفرد گفت:

  نوید جان سلام”’ مطالب آموزندس””’ سپاس از زحمات شما

 25. آرش گفت:

  سلام
  با تشکر از زحمات شما که دلسوزانه در جهت پیشرفت علم و تجربه ی پرورش قناری وقت میذارید
  وتشکر ویژه بخاطر به رساندن قناری ملی ما به یک استاندارد قطعی و مورد توافق همه.
  میخوام اگه لطف کنید درمورد قناری سوپر که نزدیک به رسمی بلند هست و مبتدی ها و نیمه حرفه ای ها تفاوت بین این دو نژاد رو تشخیص نمیدن مطلب بذارید ک برا همه این موضوع روشن و قابل تمایز بشه

  • سلام ، البته جایی ثبت نشده ، هدف به ثبت رساندن در آینده و مشخص کردن نمونه یک قناری رسمی بلند استاندارد بوده و هست
   در مورد قناری سوپر بین علما اختلاف نظر بسیاره ، معمولا هر قناری که از رسمی معمولی درشت تر باشه و از رسمی بلند کوچک تر ، یا کلفت تر و یا پر عیب تر باشه رو قناری سوپر میگن

 26. علی گفت:

  سلام ممنون از تمامی تلاشهای شما دوستان من تازه با گروه شما آشنا شدم خیلی برام مفید بود حال لطف میکنید رنج قیمت قناری مشیده بلند یا به اصطلاح سوپر را به اطلاع بنده برسانید چون تعدادی دارن که قست فروش و مسقلا به پرورش گلاستر بپردازم ممنون میشم

 27. حامد گفت:

  ممنون از مطالب بسیاراموزنده و تخصصی شماعوامل قناری کده…فقط دوست داریم بیشترمطلب بزاریدکه استفاده کنیم از تجربیات شما. .واقعا خسته نباشید. 🐦🐥🐤🐣

 28. مهدی از اسداباد گفت:

  بسیار عالی

 29. حامد بجنورد گفت:

  مطالب عالی بود لطفا رو بعضی از قناریهاتون قیمت بذارید تا دوستان استفاده کنند

 30. اسماعیل گفت:

  باسلام خدمت شما آقانوید ،ممنون از شما بدلیل اطلاع رسانی و
  صداقت شما نسبت به دوستداران قناری

 31. تورج گفت:

  سلام خسته نباشید خیلی ممنون اززحمات شما واقعا اطلاعات خوبی در اختیار من گذاشتید

 32. كاوه گفت:

  با يلام و تشكر از زحمات شما خب استاد با اين استانداردها قيمت قنارى ميره بالاى صد تومن الان تو قناريهاى بالاى ١٠ تومن و زير ٢٠ تومن كلاه بردارى ميشه اگه لطف كنين و يه قيمتيهم به امتيازا ربط بدىن كمك خيلى زيادى ميشه

  • سلام
   دوست عزیز خوب بهتر اینه که دوستان علاقه مند با توجه به مقاله بالا و مقایسه با قناری هایی که قصد خرید دارند مواظب کلاهبرداری و فروش بیش از قیمت قناری ها باشند. به نظر من کل این قیمت ها باید شکسته شود و قناری رسمی استاندارد قیمتش بسیار ارزان تر از اینی که هست باشد چه برسد به قناری هایی که ایرادات زیادی دارند .

 1. 24 می , 2016

  […] استاندارد قناری رسمی بلند ایرانی Persian Rasmi boland canary […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.