قناری کده | پرورش و نگهداری

تبلیغات

فروشگاه قناری کده
موضوعات

کانال رسمی قناری کده در تلگرام

کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد.

telegram-canary

سلام دوستان ، کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد . به منظور پیوستن به این کانال و دریافت آخرین مقالات ، عکس ها و مطالب مربوط به قناری لینک زیر را باز کنید و گزینه Join یا عضویت را انتخاب کنید .

ورود به کانال رسمی قناری کده در تلگرام

 

نکته : برای عضویت در کانال های تلگرام باید آخرین ورژن از این نرم افزار را در اختیار داشته باشید . در ضمن قناری کده به غیر از این کانال در تلگرام و گروه فیسبوک در هیچ یک از شبکه های ارتباطی گروه دیگری ندارد.

اگردر این زمینه با مشکلی برخوردید میتوانید از طریق شماره زیر در تلگرام با من در ارتباط باشید : لطفا برای مشکلات قناری ها زیر مطالب سایت نظر ارسال کنید و از تماس گرفتن خود داری کنید. ممنون

09300098311 نوید احمدی

  آدرس لینک جهت کپی و اشتراگ گزاری با دوستانتان :

https://telegram.me/canary98

منتظر شما عزیزان هستیم…

قناری کده

عکس جوجه قناری های اعضاء قناری کده

عکس جوجه قناری های یک تا 21 روزه اعضاء قناری کده 

www.Canary98.ir

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

سلام دوستان ، تعدادی از اعضاء قناری کده عکس های جوجه های 1 تا 21 روزه خودشان را برای ما ارسال کردند ، در این پست به نمایش این جوجه قناری ها و سن آن ها می پردازیم .

جوجه قناری های یک روزه :

جوجه قناری رسمی تازه از تخم در آمده متعلق به خودم

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی بلند یک روزه متعلق به آقای مجید باقرشاهی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری موزاییکی یک روزه متعل به خودم :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های دو روزه :

جوجه قناری رسمی بلند دو روزه متعلق به آقای مجید باقر شاهی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی متعلق به آقای بهزاد پارسی :

در عکس هنگام تولد جوجه آخر را هم مشاهده میکنید

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی دو روزه متعلق به آقای حسام آموزگار :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری جیبوسو دو روزه متعلق به آقای جواد خاکی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های 4 روزه : 

جوجه قناری جیبوسو 4 روزه متعلق به آقای جواد خاکی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های جیبوسو 5 روزه متعلق به آقای جواد خاکی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری جیبوسو 6 روزه متعلق به آقای جواد خاکی : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری موزاییکی 7 روزه متعلق به خودم : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی 7 روزه متعلق به حسام آموزگار : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های جیبر 8 روزه متعلق به آقای امیر لطفی : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های موزاییکی 8 روزه :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های رسمی 12 روزه متعلق به آقای شهریار اسماعیلی : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری موزاییکی 13 روزه :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری اوپال 15 روزه متعلق به فریدون محبی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های لیزارد 15 روزه متعلق به احمد جدی پور :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های موزاییکی 15 روزه : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های گلاستر 17 روزه متعلق به آقای احمد چدی پور : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های گلاستر 18 روزه متعلق به آقای احمد جدی پور : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری دارچینی – سرخ 18 روزه متعلق به آرش نظری :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری دارچینی – سرخ 19 روزه متعلق به آرش نظری :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری ها استافورد 21 روزه متعلق به جناب علی کلهر :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

ممنون از دوستانی گه عکس های خودشون رو ارسال کرذند .

اگر شما هم دوست دارید قناری هایتان در قناری کده به نمایش گذاشته شود میتوانید عکس های خودتون رو به آدرس ایمیل : ahmadi0311@gmail.com ارسال کنید .

ممنون از توجهتون

منبع : قناری گدهنظر شما دوست عزیز در مورد این مطلب چیست ؟

در قسمت نظرات (پایین صفحه) نظر خودتون رو بنویسید.

اگر انتقاد یا پیشنهاد و نقطه نظری هم دارید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. با تشکر

نویسنده: نوید احمدی
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
بازدید: 17261
22 دیدگاه
a.lotfi گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

با عرض سلام به تمام دوستان قناری دوست
یک سوال داشتم من دو بار از قناری هایم جوجه گرفتم که در سری اول جوجه ها تا ۱۵ روز دوام اورده و سپس بطور اتفاقی مشاهده کردم برای دریافت غذا از والدینشان تلاشی نمی کنند پس از مشاهده لانه دیدم دوتا از آنان مرده و یکی باقی مانده که فردای آن روز آن یکی هم مرد

سری بعد دو جوجه حاصل شد که هر دو انان به سن
۳۰ روزگی رسیدند و حتی کف قفس هم می آمدند یک روز مشاهده کردم که یکی از انان حالت فلجی پیدا کرده و فقط می تواند روی پایش بشیند و دیگری هم به همین شکل و روز بعد این دو جوجه مردند
می خواستم دلیل این دوبار جوجه کشی ناموفق را جویا شم اینکه بدون هیچ علتی جوجه ها میمردند یکی از دوستان پیشنهاد کرد که در سری بعد جوجه ها را واکسینه کنم حالا نظر شما چیست و علت چیست؟
آیا بهتره دفعه بعد جوجه ها را خودم به صورت دستی تغذیه کنم یا خیر ؟

mohammad98 گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام دوست عزیز
مرگ جوجه ها در سری اول عوامل مختلف و زیادی می تونه داشته باشه که باید دقیق تر بررسی بشه تا علت این موضوع کشف بشه . اما جوجه های سری دوم ممکنه به علت کمبود یک نوع ماده غذایی خاصی باشه که باعث مرگ جوجه شده یا عوامل ژنتیکی .
در هر صورت اگر سوال خودتون را در انجمن مطرح کنید ، مطمءن باشید به پاسخ بهتر و کامل تری می رسید.

a.lotfi گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

ممنونم از راهنمایی دوست خوبم mohammad98

بهزاد گفت:

Thumb up 2 Thumb down 1

سلام دوست عزیز میشه بدونم حتما باید زمانی که قناری تخم میزار جای تخمارو باید با تخم پوچ عوض کرد یا نه

Thumb up 1 Thumb down 0

سلام . بهتره که این کار رو بکنید
این کار باعث میشه جوجه ها در یک روز به دنیا بیان و مشکلات تغذیه ای نداشته باشید

محمد مهدی گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

ببخشید آیا راهی وجود دارد که از قناری بشه حداکثر جوجه ها از تخم های گذاشته شده را گرفت مثل دوستان در بالا که حداکثر جوجه ها را گرفت اند چون من تا حالا بیشتر از دو جوجه را نگرفتم .

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام . بله راهکار وجود داره . شما مطلب دلایل بدون نطفه بودن تخم ها رو مطالعه کنید و انجام بدید امیدوارم تعداد جوجه هاتون زیاد بشه

رضا گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

چرا به جوجه غذا نمیدن تشکر

معین گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

با سلام…آیا میشه به جوجه های به قناری هایی که جوجه ۴ روزه دارند تو آبشون قطره مولتی ویتامین ریخت؟؟؟

معین گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

لطفا جواب بدید…

Thumb up 0 Thumb down 0

همه سايتتون خوب بوى منم امروؤ هر ۴ تا جوجم به ىنيا آمدند . اگه میشه لطفن بهم بگید چه ویتامینی بهشون بدم
ممنون میشم؟

Thumb up 1 Thumb down 1

سلام
مولتی ویتامین های معتبر و اصلی از شرکت های اصلی قناری میتونید تهیه کنید ، دقت کنید که اسید آمینه هم در این مولتی ویتامین ها موجود باشه

ناشناس گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام. قناری های من جفت خوردن .هودود۲۰روزپیش دوتا تخم گزاشتن بعد جوجه ها که درآمدن بعددوروزمردن.
حالا دیگه نمی دونم باهم جفت خوردن یانه برای اینکه تخم زیاد بزارن ویتامیD.E به هشون بدم یانه .
برای عید جفت می خورند یانه.باتشکرازشما .

محمد رضا گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام. قناری های من جفت خوردن .هودود۲۰روزپیش دوتا تخم گزاشتن بعد جوجه ها که درآمدن بعددوروزمردن.
حالا دیگه نمی دونم باهم جفت خوردن یانه برای اینکه تخم زیاد بزارن ویتامیD.E به هشون بدم یانه .
برای عید جفت می خورند یانه.باتشکرازشما .

احمد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام و خسته نباشید.من میخوام قناری بخرم که آواز خوب بخوته چه نژادی باشه .ممنون لطفا راهنمایی کنید

سجاد. گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام. ميخواستم بدونم اگه جوجه قناري يكي دو روزه تهيه كنم به چه شكل ازش مراقبت كنم و تغذيه اش چجوري باشد؟ كلا ميخوام بدونم كار سختيه شدنيه اصن؟؟ سپاس

رضا گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

سلام من قناریم ۴ تا تخم گذاشت که دوتاش درومدن دوتا دیگش باید دیروز و امروز در میومدن ولی الان شب شده بازم خبری نیست باید چیکار کنم?
جوجه اول درومد فرداش دومی پس فرداش هیچی امروزم که باید چهارمی در میومد اما نیومد
تو رو خدا بگی چیکار کنم خیلی اعصابم خورده راهی هست کاری کنم? تخما مطمئنم نطفه داشته حتی رنگ تخما مثل هم بود همش بعد چند روز که گذاشته شدن تیره شدن یکم که نشونه نطفس
خواهشا بگید چیکار باید بکنم?

رضا گفت:

Thumb up 2 Thumb down 1

اساتید محترم لطفا زودتر بگید من.چیکار کنم ممنون

mahdad گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

سلام من تجربه ی زیادی در زمینه ی جوجه کشی وارد نیستم شنیدم که میگن اگه جوجه ها در یک موقع در نیان نر و ماده بهشون دون نمیدن باید چیکار کنم که تخم ها هم زمان در بیان

mahdad گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

ببخشید اشتباه نوشتم تجربه ی زیادی ندارم

mahdad گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

کتختهلعدحتتعدحنغفرنمحتغغذپن

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: 22 دیدگاه)

فروشگاه قناری کده راه اندازی شد

افتتاح فروشگاه قناری کده

www.shop.canary98.ir

لوازم قناری فروشگاه لوازم قناری کده فروشگاه لوازم قناری فروشگاه قناری کده فروش لوازم قناری کده فروش لوازم قناری فروش قفس قناری افتتاح فروشگاه قناری درود دوستان و همراهان عزیز همان طور که قول داده بودیم فروشگاه قناری کده راه اندازی شد. ✅ فروشگاه هر روز کامل تر خواهند شد و با محصولات متنوع سعی در راضی نگه داشتن شما کاربران گرامی داریم. با عضویت در کانال فروشگاه هم میتوانید از تخفیف ها و محصولات جدید با خبر شوید :

https://t.me/joinchat/AAAAAEC-NfNPiOLpcdUUcg

https://telegram.me/canarybazar

آدرس فروشگاه قناری کده :

www.shop.canary98.ir

از تولید کننده های عزیز هم دعوت می شود که محصولات خود را از طریق شماره زیر به ما معرفی کنند تا در صورت توافق در فروشگاه به عرضه کاربران قرار گیرد. 09300098311 سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی قناری کده
تبلیغات
شبکه های اجتماعی