معرفی قناری نژاد بوردر فنسی Border Fancy

معرفی قناری نژاد بوردر فنسی Border Fancy www.Canary98.ir نام بوردر در زبان انگلیسی به معنی مرز است.به همین علت برخی بدان (( قناری مرزی )) و یا (( فنسی مرزی )) نیز میگویند. علت این نام گذاری بدین جهت است...