یک تا هجده روزگی جوجه قناری به روایت تصویر

1 تا 18 روزگی جوجه قناری به روایت تصویر www.Canary98.ir قناری معمولا از 18 روزگی تا 21 روزگی از لانه خارج میشود قناری کده 223 می پسندم