جوجه قناری طلایی یا شتری ؟

قناری طلایی یا شتری ؟  www.Canary98.ir درود و عرض ادب، امیدوارم که همه دوستان فصل خوب و پر بار جوجه کشی را به خوبی پشت سر گذاشته باشند و یا درحال پشت سر گذاشتن باشند. امروز یک نکته جالب در...