معرفی دارو : کلسی کولینا – پی

معرفی دارو : کلسی کولینا – پی www.Canary98.ir این محصول چون حاوی کولینه سوخت ساز بدن پرنده را تنظیم میکند و یک کبدشوی بسیار عالی است و با توجه به آنزیم و عناصر معدنی کمیاب مثل مس منگنز روی و...