اختلال در پر ریزی قناری ( تو لک رفتن بی موقع )

اختلال در پر ریزی قناری ( تو لک رفتن بی موقع ) www.Canary98.ir چرا پرندگان در طول سال دچار پر ریزی و تو لک بی موقع میشوند ؟ همان طور که میدانید پرنده ها یک بار پرریزی میکنند ( به...