عکس های قناری لندن فنسی London Fancy

عکس های قناری نایاب لندن فنسی London Fancy www.Canary98.ir قناری نژاد لندن فنسی  20 سالی بود که نا پدید و از بین رفته بود اما پرورش دهنده ها دو مرتبه سعی در به وجود آوردن این نژاد دارند . این...