معرفی نژاد قناری : فنسی ایرلندی Irish fancy

معرفی نژاد قناری : فنسی ایرلندی Irish fancy www.Canary98.ir   یک قناری جدید برای امریکا اولین جفت در سال 2008 از انگلیس و ایرلند به امریکا صادر شد.در این کشورها در حال حاضر یک نژاد پرطرفدار است.این قناری از نژاد...