معرفی قناری هوسو ژاپنی japanese hoso

معرفی قناری هوسو ژاپنی japanese hoso www.Canary98.ir بیش از سی سال قبل در توکیو پرنده جدیدی پا به عرصه وجود گذاشت که از نژاد غربی یعنی قناری بلژیکی و اسکاتلندی و با استفاده از روش ماهرانه ژاپنی ها ، حاصل...