قناری رسمی بلند زیبا

قناری رسمی بلند زیبا www.Canary98.ir عکس قناری رسمی بلند زیبای آقای حسین ثنایی در همدان ، واقعا این قناری زیباست ، یکی از بهترین رسمی بلند هایی که من دیده ام . منبع :  قناری کده 148 می پسندم