معرفی قناری آواز خوان تیمبرادو Timbrado

معرفی قناری آواز خوان تیمبرادو Timbrado www.canary98.ir این قناری در اسپانیا آوازش اصلاح شده است.اتها رنگهای زیبا و پرهای فشرده سبز رنگی دارند که دارای سایه های خاکستری است ولی رنگهای زرد.سفید.دارچینی و ترکیب رنگها نیز در انها دیده میشود.اغلب...