برچسب: قناری خواننده

8

معرفی قناری واتر اسلگر Water slager

معرفی قناری واتر اسلگر Water slager www.Canary98.ir   قناری واتر اسلگر نزدیک به سیصد سال پیش در شهر میشلن کشور بلژیک توسط مسافری فرانسوی کشف شد. این قناری بسیار به برادر آواز خوان آلمانی خود رولر شباهت دارد تنها کمی...

3

معرفی قناری آواز خوان تیمبرادو Timbrado

معرفی قناری آواز خوان تیمبرادو Timbrado www.canary98.ir این قناری در اسپانیا آوازش اصلاح شده است.اتها رنگهای زیبا و پرهای فشرده سبز رنگی دارند که دارای سایه های خاکستری است ولی رنگهای زرد.سفید.دارچینی و ترکیب رنگها نیز در انها دیده میشود.اغلب...