برچسب: قناری فنسی

2

معرفی قناری اسکات فنسی Scotch Fancy

استاندارد و معرفی قناری اسکات فنسی Scotch Fancy www.Canary98.ir قناری اسكات فنسی : اين نژاد مربوط به ناحيه گلاسكو در كشور اسكاتلند ميباشد و بيش از ۱۵۰سال است كه شناسايی شده . از نظر شكل كلی شبيه نژاد بلژيكی ميباشد ولی...

0

معرفی نژاد قناری : فنسی ایرلندی Irish fancy

معرفی نژاد قناری : فنسی ایرلندی Irish fancy www.Canary98.ir   یک قناری جدید برای امریکا اولین جفت در سال 2008 از انگلیس و ایرلند به امریکا صادر شد.در این کشورها در حال حاضر یک نژاد پرطرفدار است.این قناری از نژاد...

0

معرفی قناری نژاد بوردر فنسی Border Fancy

معرفی قناری نژاد بوردر فنسی Border Fancy www.Canary98.ir نام بوردر در زبان انگلیسی به معنی مرز است.به همین علت برخی بدان (( قناری مرزی )) و یا (( فنسی مرزی )) نیز میگویند. علت این نام گذاری بدین جهت است...