معرفی و استاندارد قناری یورکشایر Yorkshire

معرفی و استاندارد قناری یورکشایر Yorkshire  www.Canary98.ir معرفی قناری یورکشایر : قناری يوركشاير به نام جنتلمن قناريها معروف شده است . هيكل برازنده و حركات محكم و با وقارش حقيقتا اورا شايسته داشتن چنين عنواني مي نمايد . در پرورش اين نژاد...