معرفی قناری نورویچ Norwich

معرفی و استاندارد قناری نورویچ Norwich www.Canary98.ir   این قناری بسیار زیبا همانگونه که از نامش پیداست ٬ برای نخستین بار در ناحیه نرویچ در شرق انگلستان پرورش یافت . ابن قناری دارای اندامی نسبتا درشت و تپل و کوتاه...