معرفی قناری نژاد کرست crested

معرفی قناری نژاد کرست crested www.Canary98.ir     حجیم بودن پرهای این پرنده چشمگیر می باشد . دید پرنده توسط پرهای چشم مسدود است . چنین پرهای انبوهی نیاز به تغذیه مناسب دارد . در این گونه ، هم پرنده...