معرفی قناری واتر اسلگر Water slager

معرفی قناری واتر اسلگر Water slager www.Canary98.ir   قناری واتر اسلگر نزدیک به سیصد سال پیش در شهر میشلن کشور بلژیک توسط مسافری فرانسوی کشف شد. این قناری بسیار به برادر آواز خوان آلمانی خود رولر شباهت دارد تنها کمی...