اهداء جوایز برنده مسابقه عکس قناری

اهداء جوایز برنده مسابقه عکس قناری گروه قناری کده توسط شرکت ام اس دی پت www.Canary98.ir امین احمد خانی نماینده شرکت ام اس دی پت : اهداء جایزه نفر اول مسابقه عکاسی جناب آقای مصطفی سمین توسط شرکتMSDpetدر محل دفتر...