معرفی قناری نژاد استافورد Stafford

معرفی قناری نژاد استافورد Stafford www.Canary98.ir قناری استفورد(استافورد) از انواع جدید قناری میباشد که جدیدترین گونه بعد از نژاد فایف فنسی ( قناری نژاد فایف فنسی در سال 1950بوجود آمده است .) میباشد . قبل از ایجاد این گونه از...