دسته: لارگوت llarguet

11

استاندارد قناری لارگوت اسپانیایی spanish llarguet

استاندارد قناری لارگوت اسپانیایی  spanish llarguet www.Canary98.ir سلام دوستان ، قبلا نژاد لارگوت اسپانیایی را معرفی کرده بودیم شباهت های زیاد این نژاد با قناری رسمی بلند ایرانی باعث آن شد تا استاندارد دقیق تری را برای این نژاد تهیه...

4

معرفی قناری لارگوت اسپانیایی Spanish llarguet

معرفی قناری لارگوت اسپانیایی Spanish llarguet www.Canary98.ir معرفی قناری لارگوت اسپانیایی Spanish llarguet : بدرستی مشخص نیست که تاریخ بوجود آمدن نژاد « لارگورت» کی میباشد اگر چه طبق شواهد چنین بنظر میرسد که این نوع به بین سالهای 1940 تا 1950  و...