تلقیح مصنوعی در قناری برای تولید مثل

تلقیح مصنوعی در قناری برای تولید مثل www.Canary98.ir به بارور کردن جنس ماده بدون انجام عمل جفت گیری تلقیح مصنوعی می گویند. این عمل امروزه کاربرد زیادی برای دام ها،طیور و حتی گیاهان دارد.و بسیاری از کشورهای دنیا برای بهتر...