معرفی و استاندارد قناری جیبوسو Giboso

معرفی و استاندارد قناری جیبوسو Giboso

www.Canary98.ir

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

معرفی قناری جیبوسو :

این قناری از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه نژاد جیبر می باشد . منشا نژاد جیبوس کشور اسپانیا است. جثه نژاد جیبوسو نسبت به جیبر بزرگ تر است و زاویه بین سر و گردن با کل بدن در نژاد جیبوس کوچکتر از جیبر است . قناری نژاد جیبوس با زاویه ای حدود ۶۰ درجه یعنی سر و گردن به طرف پایین روی چوب قرار میگیرد به شکل عدد 1 لاتین . این نژاد قناری در سال 1982برای اولین بار در بلژیک به نمایش گذاشته شد . همانطور که از اسمش پیداست حاصل آمیزش نژاد جیبر با نژاد بوسو میباشد که دارای هیکلی شبیه به بوسو و ظاهری شبیه به جیبر است . این قناری بعلت شرایط تکثیر، راحت تر از جیبر توانسته نظر علاقه مندان را به خود جلب کرده و امروزه افراد زیادی مشغول تکثیر این قناری میباشند .

استاندارد قناری جیبوسو :

 

 

امتیازات :

وضعیت و الگوی کلی بدن : 20 امتیاز

گردن : 20 امتیاز

پاها : 10 امتیاز

فر سینه : 10 امتیاز

بال ها و کمر ( فر کول ) : 10 امتیاز

اندازه : 10 امتیاز

سر : 5 امتیاز

دم : 5 امتیاز

فر پهلو : 5 امتیاز

شرایط عمومی : 5 امتیاز

جمع امتیازات : 100 امتیاز

 

توضیحات :

 

وضعیت و الگوی کلی بدن : 20 امتیاز 

مانند عدد “1” می باشد.

در وضعیت پرورشی و نمایشی  سر و گردن با بدن زاویه ای بین 45 تا 60 درجه را تشکیل میدهند .

قسمت های که پر فری و صاف دارند باید به صورت مجزا و مشخص نمایش داده شوند .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

گردن : 20 امتیاز

بسیار بلند ، باریک ، دارای پر صاف و متمایل به پایین میباشد با جنس پر ریز و چسب ،

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

پاها : 10 امتیاز

بسیار بلند و قوی ، قسمت جلوی ران ها لخت و با زاویه اندکی به سمت عقب میباشد .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

فر سینه : 10 امتیاز

متقارن با پر های فر که از دو طرف به سمت مرکز سینه انحنا دارند به طوری که جناغ سینه کاملا لخت باشد .

شکم (قسمت های تحتانی) دارای پر صاف میباشند .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

بال ها و کمر ( فر کول ) : 10 امتیاز

بال ها : بلند ، متصل به بدن و بدون برخورد میباشند و همچنین نوک بال ها از بدن با فاصله می باشد.

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

کمر : شانه های رو به بالای آن ها باعث میشود پر های متقارن کم پشت نزدیک به مهره های کمر که به دو طرف می افتند،بیشتر جلوه کند .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

اندازه : 10 امتیاز

حداقل 17 سانتی متر

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

سر : 5 امتیاز

مار مانند و متناسب ( به نسبت اندازه کلی بدن ) دارای پوشش پر صاف می باشد .

نوک : مخروطی و متناسب میباشد .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

دم : 5 امتیاز

متناسب باریک اندکی به سمت داخل انحنا دارد تا با نی برخورد کند .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

فر پهلو : 5 امتیاز

پر های فری که از هر دو طرف به شکل دو باله متقارن کوچک به سمت پشت خم شده اند ( انحنا دارند )

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

شرایط عمومی : 5 امتیاز

پاکیزه و سالم ، استفاده از قفس مناسب

کیفیت پر : متراکم و چسبان ( جذب ) در تمام قسمت هایی که دارای پر صاف هستند و کم پشت در تمام مواضعی که دارای پر فری هستند .

رنگ : همه رنگ ها مجاز هستند

قفس نمایش : قفس نمایش مدل تونل که شامل دو عدد نی گرد به قطر 14 میلیمتر می باشد .

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso


قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

قیمت قناری جیبوسو قیمت جیبوس قناری جیبوکس قناری جیبوسو اصیل قناری جیبوسو اصل قناری جیبوسو قناری جیبوس قناری فروش قناری عکس قناری جیبوسو عکس قناری شناخت قناری جیبوسو شناخت جیبوسو اصل جیبوسو تفاوت قناری جیبر و جیبوسو استاندارد قناری جیبوسو اسپانیایی استاندارد قناری جیبوسو Giboso Canary Giboso

قیمت جیبوسو در ایران بسته به کیفیت و پرورش دهنده متفاوت است و از جفتی 2 میلیون تومان به بالا فروخته میشود .

منبع : قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

18 دیدگاه‌

 1. Reza گفت:

  پاهای جیبوس کاملا باید صاف باشه.اگه گاهی خم بشه نژاد ش ایراد داره؟

 2. Reza گفت:

  قناری جیبوس نیاز به حمال داره یا فقط قناری جیبر نیاز به حمال داره ؟ ممنون.

 3. Reza گفت:

  سلام آقای احمدی.قناری جیبوس کمتر از ۱۰ ماه تقریبا چند در میاد.

 4. احمد گفت:

  سلام ببخشید قناری من زمزمه میکنه….چ جوری مستش کنم میخوام جفت کنم جوجه بکشم چ کار کنم خواهش کمک کنید!!!!!

 5. لیلا گفت:

  سلام…زرده ی تخم مرغ رو هم میشه داد ب قناری؟؟؟

 6. مجید گفت:

  سلام اقا احمدی قناری جیبوس را چجوری بخوندن بندازم نمیدونم اماده هست یا ن اگه خواندن بلد نباشه میشه جفت زد یه کم راهنمایی کنید خواهشن ممنون…

 7. مجید گفت:

  سلام من یک جیبوسو اورجینال دارم جوجه هستش به ۱ سال نمیرسه…این قناری کمی پاهاشو خم میکنه هر از گاهی ک صدای قناری میشنوه صاف میشه این بزرگ تر بشه درست میشه لطفا جواب بدید ممنون؟؟؟؟

 8. احسان جبارپور گفت:

  جیبوسو جفت مولد به رنگ سفید و زرد چند میشه؟ با تشکر

 9. سیامک گفت:

  بسیار مفید و آموزنده بود ، ممنونم آقای احمدی ؛ سایتتون عالیه

 1. ۱۲ آذر , ۱۳۹۳

  […] همراه است ، یکی از این مشکلات شباهت بسیار آن با قناری جیبوسو است […]

 2. ۲۶ دی , ۱۳۹۳

  […] معرفی و استاندارد قناری جیبوسو Giboso […]

 3. ۲۵ آذر , ۱۳۹۴

  […] معرفی و استاندارد قناری جیبوسو Giboso […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.