قناری کده | پرورش و نگهداری

تبلیغات

فروشگاه قناری کده
موضوعات

کانال رسمی قناری کده در تلگرام

کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد.

telegram-canary

سلام دوستان ، کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد . به منظور پیوستن به این کانال و دریافت آخرین مقالات ، عکس ها و مطالب مربوط به قناری لینک زیر را باز کنید و گزینه Join یا عضویت را انتخاب کنید .

ورود به کانال رسمی قناری کده در تلگرام

 

نکته : برای عضویت در کانال های تلگرام باید آخرین ورژن از این نرم افزار را در اختیار داشته باشید . در ضمن قناری کده به غیر از این کانال در تلگرام و گروه فیسبوک در هیچ یک از شبکه های ارتباطی گروه دیگری ندارد.

اگردر این زمینه با مشکلی برخوردید میتوانید از طریق شماره زیر در تلگرام با من در ارتباط باشید : لطفا برای مشکلات قناری ها زیر مطالب سایت نظر ارسال کنید و از تماس گرفتن خود داری کنید. ممنون

09300098311 نوید احمدی

  آدرس لینک جهت کپی و اشتراگ گزاری با دوستانتان :

https://telegram.me/canary98

منتظر شما عزیزان هستیم…

قناری کده

استفاده از پروبیوتیک در تغذیه قناری

استفاده از پروبیوتیک در تغذیه قناری

www.Canary98.ir

مکمل های قناری مکمل غذایی قناری مکمل پروبیوتیک قناری مصرف پروبیوتیک در قناری قناری و تغذیه قناری راهنمای تغذیه قناری تغذیه قناری پروبیوتیک برای قناری پروبیوتیک آنتی بیوتیک قناری

با سلام خدمت دوستان عزیز مطلبی راجب پروبیوتیک ها رو در اینجا براتون به اشتراک میذارم تا دوستان که از پروبیوتیک ها استفاده نمیکنند این رو در برنامه دارویی پرندهاشون اضافه کنند!!!ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ پرندگان ﺑﺮﺟﺎﻱ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.

ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ( probiotic ) ﮐﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ “ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ” ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﺍ ﺑﻪ “ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩﺍﻱ” ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ، ﺍﺛﺮﺍﺕ “ﺳﻼﻣﺖﺯﺍﻳﻲ” ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﺪ: ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ، ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖﺯﺍﻳﻲ.
ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ. ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺯﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ، ﺍﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ، ﭘﺮﺍﮐﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺪﻭﺩﮐﺮﺩﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ: ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻴﮑﺮﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ، ﺍﺯ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺯﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ:
ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱﮐﺎﺯﺋﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
(ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ. ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑدهید ﻭ پرنده ها ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ…..
دوستان در چند شرایط میتونید از پروبیوتیک ها استفاده کنید
1: بعد از استفاده از آنتی بیوتیک
2:در طول سال
3:در صورت تغییر رژیم غذایی
دوستان تعدادی پروبیوتیک در بازار موجود هست که میتوانند یکی را انتخاب کنند و از اون استفاده کنند ….
موفق و مؤید باشید

نویسنده : احمد جدی پور

منبع : قناری کده

 نظر شما دوست عزیز در مورد این مطلب چیست ؟

در قسمت نظرات (پایین صفحه) نظر خودتون رو بنویسید.

اگر انتقاد یا پیشنهاد و نقطه نظری هم دارید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. با تشکر

نویسنده: نوید احمدی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۲
بازدید: 17087
20 دیدگاه
سارا گفت:

Thumb up 6 Thumb down 1

این در چ۰ه مواد غذای است. در شهرستان تمام قناری فروش ها بی خبرند

Thumb up 8 Thumb down 5

سلام ، شما کدام شهرستان هستید ؟
استفاده از پروبیوتیک های مخصوص بهتره اما اگر در دسترس نبود میتونید از ماست استفاده کنید
ماست شیرین (معمولی)
یک هشتم قاشق چایی خوری رو در یک ظرف آب به مدت ۱۲ ساعت قرار بدید
این کار ماهی دو مرتبه کافیه
از ماشعیر هم استفاده میکنند

اسماعیل گفت:

Thumb up 0 Thumb down 3

سلام یکی از قناریا که نر هست کلا ، می شینه
پاهاشم سالمه و می تونه رو پاهاش وایسته ولی اکثرا می شینه حتی نشسته میخونه پسشم نگاه کردم مشکلی نداره

سعید کفتر گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

ممنون ازسایت تون خیلی خوبه اگه میشه ازبیماری های سهره هم بگین ممنون میشم

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام ، ممنون اما اطلاعاتی در خصوص سهره ندارم

ناشناس گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام به همه زحمتکشان قناری کده یک جفت قناری دا رم که تاکنون چند بار تخم ریزی کردند اما تخمها نطفه ندارند لطفا راهنمایی کنید

Thumb up 1 Thumb down 1

سلام
مقاله مربوط به جوجه نشدن تخم های قناری رو در سایت مطالعه کنید

محمد جواد گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

با سلام و تشكر جا تخمي قناري بعداز جوجه شدن تخمها به مدت ١٠روز وبيشتر احتياج به تميز كردن داره اگر داره چگونه؟؟با تشكر

yazdan گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

باسلام
قناری ک چند لانه جفت خورده و نطفه نداره رو باید بیخیالش شد چون یا نر نطفه نداره یا ماده مشکل داره و سن بالاس.

yazdan گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

درمورد تمیز کردن لانه هم بعد ده روز به این شکل عمل کن که لانه رو بیرون آورده و جوجه ها رو آرام به لانه دیگه منتقل کرده و لانه کثیف رو با برداشتن کثیفی ها تمیز کرده و مقداری الیاف یا پنه جایگزین کرده و دوباره جوجه ها به لانه برگردانده شوند.
درمورد قناری که میشینه و میخونه شاید در جوجه گی پاش مشکل پیدا کرده یا شاید بیش از حد گرمی بهش دادین .باید علتش دقیق مشخص شه.سوالی بود تا جای ک بتونم در خدمتم.مرادی ۹۱۸۳۱۳۲۷۱۶

فردین گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام و خدا قوت به همه اعضای قناری کده من یجفت قناری دارم ک در حال حاظر قناری ماده روی ۳ تا تخم خوابیده و یک هفته ای میشه ک از تخمگذاریش گذشته من امروز متوجه شدم ک قناری ها شپش دارن حالا میخواستم بدونم ک چیکار کنم ک واسه قناری ها و تخم هاشون مشکلی پیش نیاد خواهش میکنم هرکسی ک اطلاعات داره در این مورد بهم کمک کنه

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام ، به همه قناری ها قطره بزنید و تمام لوازم و قفس ها رو بشورید و ضد عفونی کنید
شاید تخم هاشون رو از دست بدید

جوادی گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

Y ghanari daram b rang gonjeshk nemidanam nar ast ya made vali ba bal and nok hamle mikonad. Be nazar shoma nar ast ya made

ناشناس گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

قناری من بعد از اینکه جوجه هاشون از تخم در میان بعد ازیک هفته له شون میکنه قشنگم بهشون دون میدن باید چکار کنم مرصییی

mahdy گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام خسته نباشيد ممنون از اين شبكه تون خيلى چيزا نديده ونشنيده بودم راجع به قنارى من ٢تا جيبر نر دارم اگه ميشه منو راهنماي كنين راجع به تغذيه سالم و نگهدارى وجفت خوب براى انها ممنون

ناشناس گفت:

Thumb up 0 Thumb down 2

مصرف درست ومدت پروبيوتيك درقنارى

منوچهرفکری گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلامتی.وجودتان
خداوندیارتان

مصطفی گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

باسلام ماده کشیده بلند دارم دور دهنش زخم شده مدفوع شفت وبه زور مدفوع میکنه خواهشا راهنمایم کنید

مصطفی گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

در ضمن سیب تخمه مرغ بهش دادم تو لکه چکار کنم

سعید گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

با سلام و تشکر . وقت بخیر . سوالم اینه من قرص پروبیوتیک خریدم اما نمیدونم به چه میزان و چگونه آماده کنم و به قناریا بدم ممنون میشم راهنماییم کنید.

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: 20 دیدگاه)

فروشگاه قناری کده راه اندازی شد

افتتاح فروشگاه قناری کده

www.shop.canary98.ir

لوازم قناری فروشگاه لوازم قناری کده فروشگاه لوازم قناری فروشگاه قناری کده فروش لوازم قناری کده فروش لوازم قناری فروش قفس قناری افتتاح فروشگاه قناری درود دوستان و همراهان عزیز همان طور که قول داده بودیم فروشگاه قناری کده راه اندازی شد. ✅ فروشگاه هر روز کامل تر خواهند شد و با محصولات متنوع سعی در راضی نگه داشتن شما کاربران گرامی داریم. با عضویت در کانال فروشگاه هم میتوانید از تخفیف ها و محصولات جدید با خبر شوید :

https://t.me/joinchat/AAAAAEC-NfNPiOLpcdUUcg

https://telegram.me/canarybazar

آدرس فروشگاه قناری کده :

www.shop.canary98.ir

از تولید کننده های عزیز هم دعوت می شود که محصولات خود را از طریق شماره زیر به ما معرفی کنند تا در صورت توافق در فروشگاه به عرضه کاربران قرار گیرد. 09300098311 سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی قناری کده
تبلیغات
شبکه های اجتماعی